RAİD SİSTEMLER -1-

Bilgisayar sistemleri tarafından işlenen bilgi kapsamının muazzam bir şekilde artması, büyük miktarda veri tutabilen hacimli depolama cihazlarına duyulan ihtiyacı doğurmuştur. Bu ihtiyaç, sadece büyük şirketlerde değil, aynı zamanda küçük ofislerde ve ev kullanıcılarında da popüler hale gelen RAID tabanlı depolamaların ortaya çıkmasıyla karşılandı.

RAID teknolojisi (Yedekli Bağımsız Diskler Dizisi), çok sayıda veriyi depolamak ve bunları hazır tutmak için mükemmeldir, ancak ne yazık ki, her zaman güvenilir olduğunu kanıtlamayabilir. Sağlam yedekli sistemler bile çeşitli sorunlara maruz kalır ve önemli bilgilerin kaybolmasına neden olarak başarısız olabilir. Bu makale, RAID’deki veri organizasyonu ilkelerini anlamanıza ve RAID’den kaybolan dosyaların kurtarılmasını kolaylaştırabilecek diğer arka plan bilgilerini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Önemli RAID terimleri

RAID ile ilgili teknik bilgiler genellikle bu tür depolamayı karakterize eden özel terimlerle sağlanır. Bu tür dizilere atıfta bulunulan en yaygın kullanılan terimler şunlardır:

  • RAID – Yedekli Bağımsız Diskler Dizisi. Terim, bağımsız sürücülerin (veya bölümlerin) tek bir mantıksal birim halinde birleştirildiği bir depolama şemasını belirtir. Depolamadaki gerçek veri organizasyonuna bağlı olarak, bu şema kapasitesini, performansını ve/veya güvenilirliğini artırabilir.
  • Donanım RAID – donanım odaklı bir RAID sistemi. Donanım RAID’i, diziyi çalıştıran bir RAID denetleyici yongası veya bir kart ve bir dizi bağlı sürücüden oluşur. İşletim sistemi, tüm düzenlemeyi tek bir depolama aygıtı olarak algılar. Bilgiler, RAID ayarlarını da depolayan bir donanım denetleyicisi tarafından yönetilir.
  • Yazılım RAID – yazılım odaklı bir RAID sistemi. Yazılım RAID’i herhangi bir donanım bileşeni kullanmaz ve işletim sistemi veya başka bir yazılım bileşeni tarafından bir dizi bağımsız depolama biriminde oluşturulur. İşletim sistemi, yazılım dizisini tek bir depolama aygıtı olarak tanır. Veriler, ek donanım olmadan CPU zamanı kullanılarak işletim sistemi sürücüleri tarafından çalıştırılır (örneğin, Windows’un NT LDM yazılımı RAID, Linux’un mdadm RAID’i, macOS’in Disk Yardımcı Programı ile oluşturulan yazılım RAID ve diğerleri).
  • Sanal RAID – bileşenlerinden sanal modda yeniden oluşturulan donanım veya yazılım RAID. Bu, veri kurtarma amacıyla orijinal depolamayı taklit etmek için veri kurtarma yazılımı tarafından oluşturulan bir sanal depolamadır.
  • RAID bileşeni – RAID sisteminin bir parçası olarak kullanılan bir sürücü veya bölüm.
  • Yansıtma – bilgilerin ayrı bileşenlere kopyalanmasına dayanan bir veri düzenleme tekniği. Yansıtma, bir bileşenin tam bir kopyasını oluşturur ve bu kopyayı depolamak için başka bir bileşeni kullanır. Bu, yüksek hata toleransı sağlar: Bir bileşen arızalanırsa, bu RAID’in diğer bileşeninde bulunan verilerin bir kopyasına yine erişilebilir. Yansıtma tekniği, RAID düzey 1’de uygulanır.
  • Şeritleme – parçaların dizinin bileşenleri arasında dağılımına dayanan bir veri düzenleme tekniği. Veri şeritleme, kullanıcıların bir RAID depolamasının Giriş/Çıkış (G/Ç) performansını önemli ölçüde artırmasını sağlar. Sürücü setinin verileri küçük parçalara (şeritler) bölünür ve mevcut tüm bileşenlere dağıtılır. Şeritleme, tüm bileşenlere paralel okuma/yazma nedeniyle depolama performansını hızlandırır. Şeritleme, RAID düzey 0’da uygulanır.
  • Eşlik – farklı RAID bileşenlerinden ayrılmış bir bileşene veya yalnızca dizinin diğer bileşenlerine bilgi bitlerinin yazılmasına dayanan bir veri düzenleme tekniği. Eşlik, depolamanın hata toleransını artırmaya izin verir: herhangi bir sürücünün arızalanması durumunda, geri kalan sürücülerden alınan veriler yardımıyla (yalnızca bir sürücünün arızalanması koşuluyla) içeriği yeni bir sürücüde yeniden oluşturulabilir.
  • Reed-Solomon kodu – Galois Cebirine dayalı bir hata düzeltme algoritması. Reed-Solomon kodu, bir dizinin güvenilirliğini artırmaya ve aynı anda iki adede kadar sürücü arızasına dayanmasını sağlar. Bu algoritma RAID 6’da kullanılır.

Leave a Reply

× Nasıl yardımcı olabilirm?